Bưu điện tỉnh Quảng Trị

Project: Cải Tạo nâng cấp Bưu Điện tỉnh Quảng Trị

Investor: Bưu Điện tỉnh Quảng Trị

Address: Đường Lê Duẫn – Tp. Đông Hà – Quảng Trị

Year: 2019

Designer: Kts Hồ Viết Tiến – Kts. Phạm văn Sơn