Chi cục thi hành án Gio Linh

Project: Trụ sở chi cục thi hành án Gio Linh

Investor: Cục thi hành án Quảng Trị

Address: Thị trấn Gio Linh – Huyện Gio Linh – Quảng Trị

Year: 2019

Designer: Kts Hồ Viết Tiến – Kts. Phạm văn Sơn