Dịch vụ

TRIỂN KHAI THIẾT KẾ DỰ ÁN

TƯ VẤN PHÁP LÝ DỰ ÁN

Các lĩnh vực hoạt động của công ty

GIAI ĐOẠN TIỀN THIẾT KẾ:
Tư vấn chiến lược;
Tư vấn các thủ tục pháp lý.

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ
Quy hoạch đô thị & thiết kế đô thị;
Thiết kế kiến trúc;
Thiết kế nội thất;
Thiết kế cảnh quan;
Khảo sát địa hình, địa chất công trình…

GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG
Quản lý dự án và giám sát công trình;
Thi công xây dựng các loại nhà;
Đầu tư xây dựng công trình…
Nghành nghề khác
Phá dỡ mặt bằng;
Chuẩn bị mặt bằng.

THIẾT KẾ CONCEPT DỰ ÁN

TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN