Khách sạn Cửa Việt

Project: Khách Sạn Mr Cường

Investor: Mr Tĩnh

Address: Thị trấn cửa Việt – Gio Linh – Quảng Trị

Year: 2019

Designer: Kts Hồ Viết Tiến – Kts. Hoàng Kỳ