Khách sạn Sài Gòn

Project: Khách Sạn Sài Gòn

Investor: Công ty Cp đầu tư Sài Gòn

Address: Quận 12 – TP Hồ Chí Minh

Year: 2019

Designer: Kts Hồ Viết Tiến – Kts. Phạm văn Sơn