Nhà Mr Hoài

project: LH house

AD: Đường Tôn Thất Thuyết– Tp. Đông Hà – Quảng Trị

Year: 2018

Designer: Kts Hồ Viết Tiến – Kts. Hoàng Kỳ