Nhà Mr Tài

project: TT house

AD: Đường Lê Thế Hiếu– Tp. Đông Hà – Quảng Trị

Year: 2018

Designer: Kts Hồ Viết Tiến – Kts. Phạm văn Sơn