Nhà Mr Tùng

project: TT house

AD: P. Đông Lương– Tp. Đông Hà – Quảng Trị

Year: 2019

Designer: Kts Hồ Viết Tiến – Kts. Phạm văn Sơn