Quy hoạch chi tiết khu đô thị Võ Thị Sáu

Với quyết tâm đưa thị xã Quảng Trị đạt đô thị loại III trước thời hạn, địa phương đã tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, diện mạo kiến trúc cảnh quan theo hướng văn minh, hiện đại, mở rộng kết nối đô thị thị xã với các khu vực phụ cận và hệ thống đô thị toàn tỉnh, từng bước thể hiện vai trò là trung tâm phía Nam của tỉnh. Công ty CP Kiến trúc T’HOME vinh dự là đơn vị thiết kế quy hoạch chi tiết khu đô thị Võ Thị Sáu giai đoạn hai.

Công ty CP Kiến trúc T’HOME vinh dự là đơn vị thiết kế quy hoạch chi tiết khu đô thị Võ Thị Sáu GĐ2
Công ty CP Kiến trúc T’HOME vinh dự là đơn vị thiết kế quy hoạch chi tiết khu đô thị Võ Thị Sáu GĐ2
Công ty CP Kiến trúc T’HOME vinh dự là đơn vị thiết kế quy hoạch chi tiết khu đô thị Võ Thị Sáu GĐ2
Công ty CP Kiến trúc T’HOME vinh dự là đơn vị thiết kế quy hoạch chi tiết khu đô thị Võ Thị Sáu GĐ2
Công ty CP Kiến trúc T’HOME vinh dự là đơn vị thiết kế quy hoạch chi tiết khu đô thị Võ Thị Sáu GĐ2