Quy hoạch chi tiết Tiểu khu 1 – TT Ái Tử

Nhằm khai thác lợi thế nằm giữa hai trung tâm đô thị là thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Phong đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển thương mại- dịch vụ (TMDV) trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện quy hoạch bố trí quỹ đất phát triển TM-DV dọc Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn các xã: Triệu Giang, Triệu Ái, Triệu Thượng và thị trấn Ái Tử nên rất nhiều doanh nghiệp (DN) đến kinh doanh các loại hình như ô tô, xăng dầu, vật liệu xây dựng. Công ty CP Kiến trúc T’Home vinh dự là đơn vị triển khai thiết kế quy hoạch tiểu khu 1 – Thị trấn Ái Tử.

Công ty CP Kiến trúc T’Home vinh dự là đơn vị triển khai thiết kế quy hoạch tiểu khu 1 – Thị trấn Ái Tử.
Công ty CP Kiến trúc T’Home vinh dự là đơn vị triển khai thiết kế quy hoạch tiểu khu 1 – Thị trấn Ái Tử.
Công ty CP Kiến trúc T’Home vinh dự là đơn vị triển khai thiết kế quy hoạch tiểu khu 1 – Thị trấn Ái Tử.
Công ty CP Kiến trúc T’Home vinh dự là đơn vị triển khai thiết kế quy hoạch tiểu khu 1 – Thị trấn Ái Tử.
Công ty CP Kiến trúc T’Home vinh dự là đơn vị triển khai thiết kế quy hoạch tiểu khu 1 – Thị trấn Ái Tử.
Công ty CP Kiến trúc T’Home vinh dự là đơn vị triển khai thiết kế quy hoạch tiểu khu 1 – Thị trấn Ái Tử.
Công ty CP Kiến trúc T’Home vinh dự là đơn vị triển khai thiết kế quy hoạch tiểu khu 1 – Thị trấn Ái Tử.