Quy hoạch chi tiết khu đô thị Võ Thị Sáu

Với quyết tâm đưa thị xã Quảng Trị đạt đô thị loại III trước thời hạn, địa phương đã tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, diện mạo kiến trúc cảnh quan theo hướng văn minh, hiện […]

Xem thêm