Quy hoạch chi tiết khu dân cư Lệ Xuyên

Mục tiêu của việc công bố quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch nhằm cụ thể hóa Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị khu vực Bồ Bản, huyện Triệu Phong đến năm 2035, định hướng đến năm 2040 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt. […]

Xem thêm