Quy hoạch chi tiết Tiểu khu 1 – TT Ái Tử

Nhằm khai thác lợi thế nằm giữa hai trung tâm đô thị là thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Phong đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển thương mại- dịch vụ (TMDV) trên địa bàn huyện. Theo đó, […]

Xem thêm