Trung tâm dịch vụ giải trí hồ Tả Vệ

Project: Trung tâm dịch vụ giải trí Hồ Tả Vệ

Investor: Công ty Cp DVDL Hải Lăng

Address: Thị trấn Diên Sanh – Hải Lăng – Quảng Trị

Year: 2020

Designer: Kts Hồ Viết Tiến – Kts. Phạm văn Sơn