Trung tâm hành chính công Tỉnh Quảng Trị

Project: Trung tâm Hành chính công Quảng Trị

Investor: Bưu điện tỉnh Quảng Trị

Adress: Trần Hưng Đạo – Tp. Đông Hà – Quảng Trị

Year: 2018

Designer: Kts Hồ Viết Tiến – Kts. Phạm văn Sơn